neo_cpe

neo_cpe

บิตคอยน์ (Bitcoin) มีจำนวนไม่เกิน 21 ล้านจริงหรือ?

ผมจะพาคุณใช้วิชาคณิตศาสตร์อย่างง่าย ในการหาที่มาของ 21 ล้านบิตคอยน์ และพาคุณสวมบทบาทโปรแกรมเมอร์ เพื่ออ่านโค้ดของบิตคอยน์ว่าซาโตชิ นากาโมโตะกำหนดกฎในการสร้างบิตคอยน์ไว้อย่างไร? และจะมีใครเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้หรือเปล่า?