Share your talents with us

Have some Bitcoin idea?

    We are excited to feature your fantastic writing on our website, which features a blog specifically dedicated to the dissemination of expert knowledge. If you have something excellent to share with the world, this is the place to publish it so that you can gain the support of our community. If you’re cool enough, you can use our facilities at no cost!

Feel free to publish your work!

“Anyone can become a beloved author
if they put in the effort to help others.”

Right Shift ‘s Editor

DALL·E 2022-11-03 23.46.38

แนวทางในการส่งบทความของท่านเพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซต์ของเรา

ทางทีมงาน Right Shift ขอความร่วมมือให้ท่านที่ต้องการส่งบทความเพื่อพิจารณา ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Right Shift โดยใช้อีเมล์ที่สะดวกในการติดต่อประสานงาน เนื่องจากทีมงานจะประสานงานกับท่านผ่านอีเมล์และ Google Docs เป็นหลัก รวมไปถึงบัญชีผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกใช้แสดงผลเป็นโปรไฟล์ผู้เขียนเมื่อบทความถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วย

2.  ส่งต้นฉบับงานเขียนของท่านให้ทีมงานพิจารณา โดยการจัดวางข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้ใน Google Docs

        a. ) เนื้อหาบทความ — ท่านสามารถใช้รูปแบบตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ใส่ลิงค์บนข้อความ แทรกรูปภาพ (แนะนำภาพขนาดไม่เกิน 800 KB และมีความกว้างของภาพไม่เกิน 1024 px) กำหนดส่วนหัวข้อเป็น Heading และอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย

        **แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องขนาดตัวอักษร หรือรูปแบบฟอนท์** เนื่องจากเทมเพลตของเราจะจัดการส่วนนั้นให้ท่านอย่างอัตโนมัติ เพียงแค่ตรวจทานคำผิด สำนวน เว้นวรรค หรือย่อหน้า อย่างระมัดระวังเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจสอบของทีมงาน รวมถึงทำส่วนหัวข้อ (Heading) ให้ชัดเจนก็เพียงพอครับ

        **เพื่อความสะดวกและคงคุณภาพของภาพประกอบ ควรแนบภาพประกอบทั้งหมดที่ใช้มากับอีเมล์ด้วย

        b. ) คำโปรย (Excerpt) —  คือส่วนเกริ่นนำของบทความ ที่จะถูกแสดงบนการ์ดในหน้า Article และหน้า Home รวมถึงแสดงบนส่วนต้นของบทความของท่าน แนะนำให้เป็นข้อความที่เป็น Key Highlight ของเนื้อหา หรือประโยคที่ชวนให้ผู้อ่านสนใจอยากอ่านบทความของท่าน

        c. ) ข้อมูลโปรไฟล์ — สำหรับนำไปแสดงแทนตัวผู้เขียนในหน้าบทความ ได้แก่ ชื่อผู้เขียน(สามารถใช้เป็นนามแฝงได้) และ Biographical info (Bio) คือประวัติย่อหรือคำอธิบายถึงตัวท่านคร่าวๆ

        d.) ลิงค์ช่องทางส่วนตัว (ถ้ามี) — เช่น บล็อกส่วนตัว, เพจเฟซบุ๊ก, ช่องยูทูป ฯลฯ ท่านสามารถแปะลิงค์ของท่านมาในส่วนท้ายของบทความได้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ผู้อ่านที่ชื่นชอบผลงานสามารถติดตามและให้กำลังใจท่านได้ต่อไป

       e. ) ช่องทางรับสินน้ำใจ หรือ Tip (ถ้ามี) — สำหรับให้ผู้อ่านที่ชื่นชอบงานเขียนของท่านได้แสดงความขอบคุณ แนะนำให้ใช้เป็น Lightning address (สำหรับรับ Sats) และ PromptPay (สำหรับรับ Fiat) สำหรับสองช่องทางนี้เราจะสร้างปุ่มไว้ที่ท้ายบทความ (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้) ส่วนช่องทางอื่นเช่น Bitcoin address, เลขบัญชีธนาคาร จะถูกใส่ไว้เป็นข้อความที่ท้ายบทความ

เมื่อครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้ตั้งค่าไฟล์ Google Docs ของท่านเป็น ‘ทุกคนที่มีลิงค์สามารถแก่ไขได้ (Anyone with the link can edit)’ จากนั้นแนบลิงค์ของ Google Docs ในช่องทางด้านล่าง

3. เมื่อทีมงานได้รับผลงานของท่านเรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของทีมบรรณาธิการตามลำดับที่ส่งเข้ามาก่อนหลัง บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราตามลำดับคิวต่อไป

4. บทความที่มีศักยภาพซึ่งทีมงานเห็นว่ามีโอกาสพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จะได้รับการตอบกลับพร้อมคำแนะนำในการพัฒนาผลงานจากทีมงาน โดยจะส่งกลับไปทางอีเมล์ที่ท่านใช้ส่งต้นฉบับมา เพื่อให้ท่านพิจารณาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่ท่านจะส่งงานเข้ากลับเข้ามาให้ทีมงานพิจารณาอีกครั้ง

  ขั้นตอนในการพิจารณาบทความ และการปรับรูปแบบให้สวยงามก่อนนำไปเผยแพร่ จำเป็นต้องใช้เวลาและความใส่ใจค่อนข้างมาก บทความของท่านแม้จะผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้ว แต่อาจจะยังไม่ถูกนำไปเผยแพร่ในทันที (ตามลำดับคิว) จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบพระคุณอีกครั้งที่สนใจร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองผ่านเว็บไซต์ Right Shift ของเรา 🙂

– – Right Shift’s Editor Team