The Bitcoin Standard พร้อมลายเซ็น อ.พิริยะ

Original price was: ฿345.00.Current price is: ฿289.00.

“The Bitcoin Standard” จะพาผู้อ่านเดินทางไปพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน และเข้าใจว่าบิตคอยน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่บิตคอยน์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต บิตคอยน์ไม่ใช่สกุลเงินสำหรับอาชญากรหรือผู้กระทำผิด แต่บิตคอยน์จะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบตลาดเสรีที่มีการกระจายศูนย์ มีความเป็นกลางทางการเมือง ที่จะมาแทนระบบธนาคารกลาง ซึ่งมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพและความรุ่งเรืองส่วนบุคคลอย่างมหาศาล สำหรับใครที่กำลังพยายามทำความเข้าใจระบบเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ The Bitcoin Standard จะช่วยสร้างความกระจ่างให้คุณได้มากยิ่งขึ้น

International Bestseller แปลแล้วกว่า 30 ภาษาทั่วโลก

23 in stock

หนังสือ “The Bitcoin Standard : ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง”

“The Bitcoin Standard” จะพาผู้อ่านเดินทางไปพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน และเข้าใจว่าบิตคอยน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่บิตคอยน์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต บิตคอยน์ไม่ใช่สกุลเงินสำหรับอาชญากรหรือผู้กระทำผิด แต่บิตคอยน์จะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบตลาดเสรีที่มีการกระจายศูนย์ มีความเป็นกลางทางการเมือง ที่จะมาแทนระบบธนาคารกลาง ซึ่งมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพและความรุ่งเรืองส่วนบุคคลอย่างมหาศาล สำหรับใครที่กำลังพยายามทำความเข้าใจระบบเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ The Bitcoin Standard จะช่วยสร้างความกระจ่างให้คุณได้มากยิ่งขึ้น

ผู้เขียน Saifedean Ammous (เซเฟดีน อัมมูส)
ผู้แปล พิริยะ สัมพันธารักษ์, พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว

เนื้อหาโดยสังเขป

“The Bitcoin Standard” จะพาผู้อ่านเดินทางไปพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีระบบการเงินที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเงิน และเข้าใจว่าบิตคอยน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่บิตคอยน์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในอนาคต บิตคอยน์ไม่ใช่สกุลเงินสำหรับอาชญากรหรือผู้กระทำผิด แต่บิตคอยน์จะเป็นทางเลือกใหม่ของระบบตลาดเสรีที่มีการกระจายศูนย์ มีความเป็นกลางทางการเมือง ที่จะมาแทนระบบธนาคารกลาง ซึ่งมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพและความรุ่งเรืองส่วนบุคคลอย่างมหาศาล สำหรับใครที่กำลังพยายามทำความเข้าใจระบบเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ The Bitcoin Standard จะช่วยสร้างความกระจ่างให้คุณได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว หากคุณยังคิดว่าบิตคอยน์เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของ การลงทุนแรกของคุณยังไม่ควรเป็นการซื้อบิตคอยน์ แต่คุณควรที่จะลงทุนเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการซื้อ การเก็บรักษา และการเป็นเจ้าของบิตคอยน์อย่างปลอดภัยเสียก่อน เนื่องจากธรรมชาติของบิตคอยน์ทำให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถที่จะถูกผลักภาระไปให้ผู้อื่นหรือจ้างวานให้ผู้ใดมาทำแทนให้คุณได้ มันไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากการมีความรับผิดชอบในทรัพย์สินของตัวคุณเองในการใช้งานโครงข่ายของบิตคอยน์ และนั่นคือการลงทุนที่แท้จริงที่คุณจำเป็นต้องทำก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในบิตคอยน์

 สารบัญ

บทที่ 1 เงิน
บทที่ 2 เงินบรรพกาลบทที่ 3 เหรียญโลหะ
– เหตุใดต้องเป็นทอง
– ยุคทองและการเสื่อมสลายของโรมัน
– จักรวรรดิไบแซนเทียมและเหรียญบีแซนต์
– ยุคเรเนสซองส์
– La Belle ?poque : ยุคสมัยอันสวยงามบทที่ 4 เงินตรารัฐบาล
– ลัทธิชาตินิยมทางการเงินและจุดสิ้นสุดของโลกเสรี
– ยุครอยต่อระหว่างสงคราม
– สงครามโลกครั้งที่ 2 และเบรตตันวูดส์
– เกียรติประวัติของเงินรัฐบาลบทที่ 5 เงินและความโหยหาผลตอบแทนระยะสั้น
– เงินเฟ้อ
– การออมและการสั่งสมทุนทรัพย์
– นวัตกรรม : “จาก 0 เป็น 1” หรือ “จาก 1 สู่การต่อยอด”
– ความเฟื่องฟูทางศิลปะบทที่ 6 ระบบการสื่อสารของระบอบทุนนิยม
– ลัทธิสังคมนิยมในตลาดทุน
– วัฏจักรธุรกิจและวิกฤตการเงิน
– พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการค้าขายบทที่ 7 เงินที่มั่นคงและเสรีภาพในระดับบุคคล
– รัฐบาลควรทำการบริหารอุปทานของเงินหรือไม่
– เงินที่ไม่มั่นคงกับสงครามอันไม่จบสิ้น
– รัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดกับรัฐบาลที่มีอำนาจล้นฟ้า
– การลักหลับบทที่ 8 เงินดิจิทัล
– บิตคอยน์ในฐานะเงินสดดิจิทัล
– อุปทาน มูลค่า และธุรกรรม
– ภาคผนวกสำหรับบทที่ 8

บทที่ 9 บิตคอยน์มีประโยชน์อย่างไร
– แหล่งเก็บรักษามูลค่า
– อธิปไตยส่วนบุคคล
– การชำระบัญชีระหว่างประเทศและการชำระบัญชีออนไลน์
– หน่วยวัดมูลค่าทางบัญชีของโลก

บทที่ 10 คำถามเกี่ยวกับบิตคอยน์
– การขุด Bitcoin เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไหม
– เหนือการควบคุม : เหตุใดจึงไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงบิตคอยน์ได้
– Antifragility : ยิ่งทุบตียิ่งแข็งแกร่ง
– บิตคอยน์จะสามารถเติบโตได้จริงหรือ
– บิตคอยน์เป็นเงินอาชญากรไหม
– คู่มือการทำลายบิตคอยน์ : สำหรับผู้เริ่มต้น
– เหรียญทางเลือก

เทคโนโลยีบล็อกเชน

 ข้อมูลเพิ่มเติม– Saifedean Ammous (เซเฟดีน อัมมูส) เป็นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Labanese American University และเป็นสมาชิกของศูนย์ทุนนิยมและสังคมที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เขาสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย คำนิยม

The Bitcoin Standard เป็นหนังสือที่ทุกคนในสังคมสมัยใหม่ควรได้อ่าน มันได้เรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีและประวัติศาสตร์ของเงิน เศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริง และผลกระทบของนโยบายทางการเมืองต่อธุรกิจ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเอาไว้ได้อย่างกระชับและสอดคล้อง หนังสือเล่มนี้อาจเป็นหนังสือที่กล่าวถึงคุณประโยชน์ของเงินที่มั่นคงและโทษของเงินที่อ่อนแอได้ชัดเจนที่สุดเล่มหนึ่งในหมวดหมู่วรรณกรรมธุรกิจสมัยใหม่ The Bitcoin Standard ยังได้เปิดโปงเรื่องหลอกลวงของทฤษฎีการเงินสมัยใหม่ (Modern Monetary Theory) และแนวความคิดอันผิดเพี้ยนที่แพร่หลายในสำนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20

The Bitcoin Standard เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังต้องการทำความเข้าใจแบบองค์รวม เกี่ยวกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมือง และพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ช่วยผลักดันให้ระบบโครงข่ายบิตคอยน์เติบโตขึ้น และเป็นตัวกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตของมันต่อไปในอนาคต หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้คนทั่วไป นักลงทุน ผู้บริหาร ผู้สนใจในเทคโนโลยี นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ โดยไม่สนว่าพวกเขาจะมีเป้าหมายอะไร บิตคอยน์คือระบบโครงข่ายของเงินดิจิทัลระบบแรกของโลก บิตคอยน์คือสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นชนิดแรกของโลก คุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ทำให้บิตคอยน์เป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดในโลก เป็นโอกาสที่วิเศษสุดสำหรับผู้ใดก็ตามที่ต้องการสร้างอะไรใหม่ ๆ และน่าอัศจรรย์ และยังเป็นคำตอบสำหรับปัญหาในการเก็บรักษามูลค่าที่ผู้คนกว่า 78,000 ล้านคน บริษัทกว่า 100 ล้านบริษัท และเงินของนักลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านล้านดอลลาร์ต้องเผชิญมาตลอด

— Michael J. Saylor (ไมเคิล เจ. เซย์เลอร์) —
Chairman & CEO MicroStrategy

 รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 9786160843107 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก : 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สีเดียว
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : –/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับ The Bitcoin Standard
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : John Wiley & Sons. Inc.

Jakkrapan Wandee

Co-founder of Right Shift and Local Bitcoin Thailand