The Fiat Standard ฉบับแปลไทย พร้อมลายเซ็น อ.พิริยะ

฿419.00

The Fiat Standard 

สุดยอดภาคต่อจากหนังสือ The Bitcoin Standard ที่ขายดีที่สุดทั่วโลก! โดยในเล่ม The Fiat Standard นี้ เซเฟดีน อัมมูสได้อธิบายถึงการเติบโตของเงินเฟียตและเหตุผลที่มันก้าวเข้ามาทดแทนทองคำ โดยกรอบความคิดนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการประเมินการเติบโตของบิตคอยน์ในโลกของเงินเฟียต โมเดลความปลอดภัย และโอกาสในการประสบความสำเร็จของมันต่อไปในอนาคต เซเฟดีนจะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจถึงกลไกการทำงานของระบบเงินเฟียตด้วยการเปรียบเทียบกับการทำงานของบิตคอยน์ โดยแสดงให้เห็นถึงข้อดีที่ทำให้เงินเฟียตได้รับการยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบที่เงินเฟียตกระทำต่อแนวความคิด พฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภค สภาพสังคม สถาบันครอบครัว การศึกษา วิทยาศาสตร์ การใช้พลังงาน และความเสื่อมถอยของอารยธรรมมนุษย์

International Bestseller แปลแล้วกว่า 23 ภาษาทั่วโลก

48 in stock

หนังสือ The Fiat Standard : ระบบการเงินบังคับผูกขาด สู่อารยธรรมแห่งการเป็นทาสในเรือนเบี้ย

พร้อมลายเซ็น อ.พิริยะ สัมพันธารักษ์

The Fiat Standard อธิบายถึงการเติบโตของเงินเฟียต และเหตุผลที่มันก้าวเข้ามาทดแทนทองคำ โดยกรอบความคิดนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการประเมินการเติบโตของบิตคอยน์ในโลกของเงินเฟียต โมเดลความปลอดภัย และโอกาสในการประสบความสำเร็จของมันต่อไปในอนาคต คุณจะได้เรียนรู้กลไกการทำงานของระบบเงินเฟียต โดยเปรียบเทียบกับการทำงานของบิตคอยน์ได้อย่างเฉียบคม แสดงให้เห็นถึงข้อดีที่ทำให้เงินเฟียตได้รับการยอมรับทั่วโลกอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรับรู้โครงสร้างทางความคิดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบเงินซ้อนชั้น (Layered Money) ซึ่งจะช่วยอธิบายเส้นทางของวิวัฒนาการของระบบการเงิน ช่วยให้เข้าใจภูมิศาสตร์ทางการเงิน และอธิบายว่าเงินแต่ละประเภทนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ผู้เขียน Saifedean Ammous (เซเฟดีน อัมมูส)
ผู้แปล พิริยะ สัมพันธารักษ์, พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, จิงโจ้ Right Shift, สมนึก Right Shift

NOTOSHI

ผู้ที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่หลงไหล​ในธรรมชาติ​