Tag ยาส้ม

Orange Pills for Laser Eyes (ยาเม็ดส้มแด่ผู้มีดวงตาเห็นความจริง)

คุณต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหา ยอมรับว่าตนคือทาส เพื่อที่จะได้ค้นหาวิธีแก้ไข แต่คุณจะแก้ปัญหาได้อย่างไรหากคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าตนเองกำลังมีปัญหาอยู่?