Tag รูปแบบ

สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างยุคบิตคอยน์ควรเป็นแบบไหน?

สิ่งปลูกสร้างที่ยืนยงนั้นบ่งบอกความยั่งยืนในผลงานชั้นเลิศของมนุษย์ และงานสถาปัตยกรรมสไตล์บิตคอยน์ควรสะท้อนปรัชญาชั้นเลิศของตัวมัน