Tag Bitcoiner

ชาวโฮมสคูล (ผู้ซึ่งทำการศึกษาที่บ้าน) ก็คือชาวบิตคอยน์ที่ยังไม่รู้ตัวนั่นเอง

พ่อแม่คู่หนึ่งซึ่งให้การศึกษาลูกทั้งสี่คนด้วยวิธีโฮมสกูลนานสองทศวรรษสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางคู่กันไประหว่างบิตคอยน์และอธิปไตยทางการศึกษา
Bitcoin เดชา

สัมภาษณ์ นพ.เดชา ปิยะวัฒน์กูล Lightning Expert ของไทย

ผมมองว่า Fundamental ของ Bitcoin กับ Use case ของ Bitcoin มันเป็นด้าน 2 ด้านที่เป็นเสาหลักของมัน Bitcoin มันจะมีมูลค่าเป็นที่สะสมความมั่งคั่งได้ ไม่ใช่เพราะเรื่อง Fundamental หรือเรื่อง Proof of work อะไรนั่นอย่างเดียวหรอก มูลค่าของมันไม่ใช่แค่เพียงในฐานะ Store of value แต่เพราะมันมีความสามารถในการถูกนำมาใช้เป็น เงิน ที่ใช้ได้ดีกว่าเงินดั้งเดิมในหลายๆ ด้าน จนมันมีประโยชน์จริงกับโลกใบนี้