Tag Hardware Wallet

Trezor

How to เปิดใช้ Hardware Wallet

Not Your keys, Not Your Coins คำที่ไม่มีใครสนใจในวันที่ตลาดสดใส แต่เมื่อฝนเริ่มตก และมันรุนแรงขึ้นจนแทบจะกลายเป็นมรสุม การได้เป็นเจ้าของเงินที่แท้จริงต่างหากจึงจะทำให้เราอุ่นใจและนอนหลับได้จริงๆ