Tag Why Bitcoin

Why Bitcoin? (BitcoinTalk 100)

ทำไมต้องบิตคอยน์ และทำไมบิตคอยน์ถึงทำให้คนเปลี่ยนไปได้? มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ หรือเป็นเพียงการพัฒนาจากระบบการเงินหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งเท่านั้น แล้วคำตอบของเรื่องนี้คืออะไรล่ะ?