Category Cryptocurrency

เงินคืออะไร? คำถามที่หลายคนอาจไม่เคยถามตัวเอง [Basic Bitcoin the Series ตอนที่ 2]

การจะเข้าใจว่าบิตคอยน์คืออะไร? สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่า “เงิน” ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คืออะไร? เงินเกิดขึ้นมาอย่างไรและเราเคยใช้เงินแบบไหนในประวัติศาสตร์มนุษย์บ้าง?