Tag LndHub

Lightning

Bitcoin Lightning สำหรับ SMEs ตอนที่ 3 : เป็นนายแบงก์ของตัวเองด้วย LndHub

พูดกันว่าการเป็นเจ้าของ Bitcoin คือการมีอธิปไตยทางการเงินของตัวเอง และเมื่อคุณเป็นเจ้าของเงินเองอย่างแท้จริงนั้น คุณก็สมควรคิดเหมือนนายแบงก์ ไม่ใช่แค่ลูกค้าของแบงก์เหมือนเดิมอีกต่อไป