wazabi

wazabi

วิธีเก็บรักษาชุด Seed บิตคอยน์ด้วย Shamir Backup, Seed XOR และ Border Wallet

มาทำความรู้จักวิธีเก็บชุด Seed บิตคอยน์ที่น่าสนใจ 3 วิธี คือ Shamir Backup, Seed XOR และ Border Wallet ทั้งหลักการและวิธีใช้งานว่าต้องทำอย่างไร