Category Technical Analysis

Bitcoin

บิตคอยน์กับการออมเชิงเทคนิคอล ใช้ได้จริงหรือเพ้อฝัน ?

สุดท้ายแล้ว เป้าหมายในการออมของเราคืออะไร เราต้องการสะสม เพิ่มพูน ในสิ่งนั้นใช่หรือไม่ มันมีอะไรอื่นอีกไหม ที่มันสามารถทำได้ดีกว่านั้น โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัย และเจตจำนงดั้งเดิม