Tag ทองคำ

Bitcoin คือ ทองคำดิจิตอล ?

Bitcoin มีคุณสมบัติหลายด้านที่คล้ายคลึงกับทองคำ เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงได้รับการขนานนามว่า "ทองคำดิจิตอล" บทความนี้จะช่วยแจกแจงให้เห็นว่าทำไม Bitcoin จึงได้รับฉายาเช่นนั้น?