FOTO Soup

FOTO Soup

บิตคอยน์ทำลายสิ่งแวดล้อมจริงหรือ?

บิตคอยน์มีต้นทุนในการผลิตจากการใช้ทรัพยากร “พลังงาน” และ “เวลา” จนเกิดข้อถกเถียงว่าบิตคอยน์สิ้นเปลืองพลังงานและทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่? หรือแท้ที่จริงแล้วบิตคอยน์ช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้มากขึ้นต่างหาก?

Bitcoin คือ ทองคำดิจิตอล ?

Bitcoin มีคุณสมบัติหลายด้านที่คล้ายคลึงกับทองคำ เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงได้รับการขนานนามว่า "ทองคำดิจิตอล" บทความนี้จะช่วยแจกแจงให้เห็นว่าทำไม Bitcoin จึงได้รับฉายาเช่นนั้น?