Tag วิธีใช้

ง่ายกว่าพร้อมเพย์? แชร์ประสบการณ์ใช้ Lightning ซื้อหนังสือครั้งแรก

มีเงินบาท แต่ไม่มี LN (Bitcoin Lightning Network) แล้วจะซื้อหนังสือหรือให้ทิปนักเขียนบน Right Shift ยังไงล่ะทีนี้? ผมมีคำตอบ